روش طراحی الگوی مقابله ای

professional-web-design

روش طراحی الگوی مقابله ای روش جدید طراحی وب سایت

هدف اصلی این مقاله تجزیه و تحلیل کردن کاربرد ناشی از عمل، یک روش جدید طراحی سیستم های اطلاعاتی-عملیاتی به نام روش طراحی الگوی مقابله ای می باشد. در آغاز کار ویژگی و مفروضات روش جدید ارائه شده و انطباق آن با روش های طراحی مدرن مورد بررسی قرار می گیرد.
این مقاله یک روش طراحی جدید ناشی از چند سال تجربه در طراحی وب سایت را ارائه می دهد که به فعالیت های تیم پروژه از یک سو، و به روش های مدرن-خدمات راهکارهای طراحی از سوی دیگر، اشاره دارد. توصیه های عمومی آنها به این صورت می باشد:

  • تمرکز بر نیازهای کاربران
  • همکاری کامل با طرفین در طول اجرای پروژه
  • ارائه و تحقق کامل خدمات به صورت مداوم
  • رسمی سازی و به ویژه مادی سازی تمامی عناصر خدمات به گونه ای که برای کاربر قابل فهم باشد
  • پوشش جامع فرایند خدمات تنها توسط یک شرکت پیمانکار

با این حال، آنها یک نقطه ضعف اساسی دارند. آنها دانش تئوری را در قالب مدل ها، فرآیندها و عملیات نساخته اند. بنابراین، آنها در اقتصاد یا در زمینه مطالعات رفتارشناسی ریشه نکرده اند. آنها برای بهینه سازی سرمایه گذاری در بخش سیستم های اطلاعاتی (به ویژه ارائه خدمات)، یا ایجاد پروژه های جدید خدمات فناوری اطلاعات (IT) ( بر اساس ارزش افزوده مشتری جهانی و چند فرهنگی) و تحقق بخشیدن به پروژه هایی که حذف را از قلمرو سیستم عامل ها به حداقل می رسانند؛ استفاده نمی شوند. این امر به ویژه برای ابزار فناوری اطلاعات مهم می باشد. به نظر می رسد ادغام این راه حل ها با مفروضات اساسی روش های مدیریت مدرن و برخی از بهترین راه حل های سنتی به اثبات رسیده می تواند نتایج بسیار خوبی ارائه دهد. این نتیجه گیری توسط تعدادی از آزمایش های انجام شده توسط مولف و همکارانش در طول انجام پروژه پشتیبانی می شود و به ارزیابی تجارت الکترونیک و امکان استفاده از یافته ها در طراحی سیستم کمک می کند.
در این روش، یک الگوی طراحی اولیه مفصل ایجاد می کنیم که تلفیقی از بهترین ویژگی های وب سایت های مقایسه شده می باشد، و بر اساس ارزیابی وب سایت ارائه شده توسط کاربران خود شناسایی شده است. مدل اولیه باید با انتظارات مشتریان یعنی با ترجیحات و اولویت های فردی آنها مواجه شود. همچنین یافته های موجود در این مقاله به انعطاف پذیری خاصی در شکل گیری نمونه های بعدی نیز تاثیر گذار می باشد.

منبع:

Confrontational pattern design method – new method of website design


طراحی سایت | طراحی وب | طراحی وب سایت | سئو

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید