نمایش تعداد پست های روزانه در وردپرس

در سایت شما دسته بندی های متفاوتی هست،اگه در قالب شما نمایش آخرین مطالب به صورت پیش فرض درنظرگرفته نشده می  تونید این قابلیت رو طی آموزش امروز به تم اضافه کنید.به علاوه اگر مایل هستید که کاربران از تعداد آپدیت های روزانه شما آگاه شن هم می تونید از یک کد ساده استفاده کنید که همه ی این موارد رو در این مقاله خواهید خوند.

ابتدا اگر در سایت شما چنین بخشی در نظر گرفته نشده از کد زیر برای نمایش آخرین مطالب سایت استفاده کنید.

</pre>
<?php$ current_day = date('j');query_posts('day='.$ current_day);if (have_posts()) :while (have_posts()) : the_post(); ?><a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a><?php the_content(__('')); ?><?phpendwhile;endif; ?>
<pre>

اگر مایل هستید که کاربران تعداد پست های هروز رو مشاهده کنن و به این ترتیب برای مشاده این تعداد پست ها بدونن که هر روز می تونن از آپدیت ها باخبر شن از کد زیر استفاده کنید.

</pre>
<?php$ today = date("Y-m-d H:i:s"); //Today's date$ daysago = date("Y-m-d H:i:s",strtotime(date('Y-m-j H:i:s')) - (1 * 24 * 60 * 60)); //Today - 1 day$ numposts = $ wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $ wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_date BETWEEN '$ daysago' AND '$ today'");if ($ numposts >0) {echo $ numposts.' posts published today';} else {echo "no new post sent today";?>
<pre>

موفق باشید

بیگ تم


قالب وردپرس | پوسته وردپرس | افزونه وردپرس | بیگ تم

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید