یبلبی

screenshotsscreenshotsscreenshotsscreenshots

 

یلم های آموزش بوکس

سایت فروشگاهیscreenshots

عکس کامل از نمای سایت

نمایش زنده سایت

 

 

 

 

 

 

 

screenshots screenshots screenshots
q3 آموزش فنون پایه بوکس برای مبتدیان ۱۲حلقه q3 آموزش گارد گرفتن وتاکتیک های دفاعی ۲حلقه
q3 آموزش فنون پیشرفته بوکس  ۱۴حلقه q3 آموزش حمله وضربات تهاجمی  ۱۱حلقه
q3 مربیان برتربوکس جهان وبهترینهای کشور  ۲۲حلقه q3 آموزش بوکس جف فنچ مربی مایک تایسون  ۵حلقه
q3 آموزش کیسه زدن در بوکس  ۳حلقه q3 آموزش بوکس دنی کمپ بل  ۳حلقه
q3 آموزش بوکس مدرس تایلند  ۲حلقه q3 آموزش بوکس مدرس روسی  فارسی  ۱حلقه
q3 آموزش بوکس کامیتانی نسریو  ۱حلقه q3 آموزش حرفه ای بوکس مخصوص قهرمانان  ۱۴حلقه
q3 آموزش بدنسازی در بوکس  ۱۱حلقه q3 آموزش نرمش وکشش بوکس  ۳حلقه
q3 آموزش بدنسازی روی رینگ  ۳حلقه q3 آموزش روانشناسی وعلم تمرین بوکس  ۱حلقه
q3 تمرینات واردوی تیم ملی  ۵حلقه q3 آموزش بوکس مدرس ایرانی  ۵حلقه
q3 مجموعه آموزشی مربیان برتر آمریکا  ۹حلقه q3 آموزش تمرینات حرفه ای آماده سازی  ۶حلقه
q3 آموزش بوکس مدرسان برتر جهان  ۱۸حلقه q3 الفبای بوکس – بهمراه آموزش اضافه  ۵حلقه
q3 مجموعه آموزش بوکس   بوکسوری بهتر شوید  ۳حلقه q3 آموزش بوکس کریس گتز – بوکسینگ نهایی  ۱حلقه
q3 آموزش بوکس از دیو درچ  ۱حلقه q3 آموزش بوکس دان فمیلتن – بوکسینگ برتر  ۱حلقه
q3 آموزش بوکس جیم مک کن – هنر بوکسینگ  حلقه q3 آموزش بوکس کن ولدن – تمرین پیشرفته بوکس  ۲حلقه
q3 آموزش بوکس مارک هتمیکر – بوکس خیابانی  ۵حلقه q3 آموزش بوکس مارک هتمیکر – بوکسور کامل  ۳حلقه
q3 آموزش بوکس رودنی کینگ – قطب نمای مبارزه  ۲حلقه q3 آموزش بوکس رون بالیکی – بوکس فیلیپینی  ۱حلقه
q3 بوکس حرفه ای برای دفاع شخصی  ۱حلقه q3 آمادگی جسمانی در بوکس  از مارک هتمیکر  ۳حلقه
q3 آموزش نحوه صحیح ضربه زدن  و تسلط بر  حریف  ۲حلقه q3 آموزش وارد کردن ضربات مشت با قدرت بیشتر  ۱حلقه
q3 نحوه دفاع کردن اصولی در مقابل ضربات  ۴حلقه q3 آموزش بوکس نحوه استقرار پا ها و رقص پا  ۲حلقه
q3 آموزش  هوک و نحوه دفاع کردن  آن  ۳حلقه q3 آموزش حمله و ضد حمله در مسابقه  ۵حلقه
q3 آموزش بوکس  اجرای فن های پیچیده در مسابقه  ۴حلقه q3 آموزش بوکس در خانه  ۶حلقه
q3 q3
q3 q3

 

لیست فیلم های

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید